Posted By Admin read more

De moderne Industrie is zelf-vernietigende 'vooruitgang'.

Mar
12

De moderne 'vooruitgang' zoals teweeggebracht door de winst-geobsedeerde multinationals en de Grote Industrie, met hun onverzadigbare behoefte om altijd maar meer te produceren en te verkopen, heeft de wereldmaatschappij niet alleen geleid tot:

corruptie, oorlog, misdaad, schenden van de mensenrechten, armoede, hongersnood, epidemiën, slavernij, kinderarbeid, milieuvervuiling, ontbossing, uitsterven van diersoorten, afbraak van de natuur en global warming;

maar ook tot:

bezit en consumptie geobsedeerde personen, en een moreel gedegenereerde maatschappij.

Dit laatste wordt heel goed weergegeven in de Spaanse documentaire: Consume hasta Morir (Consumeer tot aan je dood)

De Grote Industrie heeft tegenwoordig de dominante rol in de wereld. Gesteund en gestimuleerd door Belastingparadijzen, Banken en Beurzen oefenen ze, enerzijds, druk uit op regeringen en manipuleren ze, anderzijds, de gewone burger. Dankzij deze tang bepalen de grote multinationals hoe de wereld werkt.

Posted By Admin read more

Black Money = Blood Money

Mar
12

The existence of Treasure Islands brings to life the concept of BLACK Money.

Posted By Admin read more

Een ander 'systeem' is noodzakelijk en mogelijk.

Mar
10

Elke dag worden steeds meer mensen er zich van bewust dat het huidige sociale 'systeem' totaal onrechtvaardig, fraudulent en corrupt is. In feite is het niet eens een sociaal systeem maar puur een winst-geobsedeerd, economisch systeem, dat gedomineerd wordt door en functioneert ten behoeve van een kleine elite van 1% bestaande uit banken, beurzen, speculanten en de multinationals die gewoonlijk in de media "de Markten" wordt genoemd, maar waar Financiële Piraten een veel toepasselijkere benaming voor is. Zij werken en leven alleen om hun eigen rijkdom en macht te handhaven en te vergroten op alle, ook fraudulente, manieren die ze voor handen hebben en zonder enige hinder van scrupules, geweten of sociaal gevoel. Het kan ze dan ook niks schelen dat ze maatschappij en planeet op volle snelheid een doodlopende weg in drijven, terwijl ze ondertussen alle rechtvaardigheid of duidelijkheid (transparency) proberen te annuleren voor de resterende 99% van de wereldbevolking.

Gelukkig groeit wereldwijd het sociale, collectieve bewustzijn, dat het noodzakelijk en urgent is iets te doen om te voorkomen dat de Oude Wereld Orde (OWO) ons naar de totale vernieling van maatschappij, natuur en planeet voert. Dit drukt zich uit in het toenemend aantal NGO, stichtingen, protesten, activisme en andere bewegingen, die zich allemaal richten op manieren om het bestaande 'sociale' systeem te compenseren, te verbeteren of gewoon helemaal te veranderen.

Dit collectieve bewustzijn hoeft enkel nog haar kritieke massa te bereiken zodat echte (r)evolutionaire veranderingen plaats kunnen vinden in het op dit moment dominerende, maar in en in verrot, wereldwijd systeem, gebaseerd op het volledig uitbuiten van mens en natuur, tegen absurde winst om de onverzadigbare hebzucht te bevredigen van slechts enkelen.

Posted By Admin read more

Pages

Subscribe to Indepency Project RSS