Missie Sticky

May
15

Het Independency Project gelooft dat het nodig is een eind te maken aan de bijna volledige afhankelijkheid van individuele personen en (niet altijd zo) kleine organisaties van het handjevol puur resultaat-georiënteerde en winst-geobsedeerde multinationals, die in de laatste decennia, wereldwijd, ieders leven zijn gaan bepalen en die terloops natuur en planeet aan het afbreken zijn.

Probleem

 

Oplossing

Posted By Admin read more

Een nieuw begrip, nieuwe waarden en nieuwe prioriteiten Sticky

May
06

 

Posted By Admin read more

Europa is geen munt!

Oct
12
Europa is geen munt!

Europe is not a coin. Europe is history, culture, science, philosophy, languages, diversity and heterogeneous peoples. These natural, social values are what characterizes Europe and can bind it. Definitely not a artificial, imposed values like a coin or the economy, banking interest rates, stock quotes or Corporations' need-and-greed for easy & homogeneous mass-markets for manipulation, selling and control. Within this limited, retarded, short-sighted perspective by 'the Markets' the Euro might give te impression to be a failure. However, the only real and valid standard to measure Europe's coin and success should be the easiness for social exchange, that it provides to this vast variety of people and cultures.

Posted By Admin read more

Iceland & Greece

Jul
08

Compiling references

Posted By Admin read more

Het is Productionisme NIET 'Consumisme'

Feb
04

 

Er is één fundamentele oplichterij die rechtgezet dient te worden, voor eens en altijd.

De moderne maatschappij leidt NIET aan "Consumisme", het leidt aan "Productionisme".

De "Consumptiemaatschappij" is de verwarrende term die zij gebruiken om ons te laten denken dat het de mensen zijn, die die BEHOEFTE of NOODZAAK voelen om te consumeren en dat, om die reden, de Industrie de "moeite" doet om te produceren en te innoveren.
Dit is volledig misleidend! In werkelijkheid, is het precies andersom. Of zou jij ooit een Cola willen als ze niet zo overdreven veel reclame zouden maken? Zijn zij het niet, die zo nodig 'markten' in andere landen en continenten willen openen?

Posted By Admin read more

From Corporations to Cooperatives

Sep
16

For a sustainable, liveable and egalitarian world society, business will greatly have to transform from greedy, profit-obsessed, centralized, destructive Corporations to user, worker and environment friendly, sustainable Cooperatives in wide networks.

Posted By Admin read more

Publicity: 100% VAT for healthier economics, ecology & society

May
21

 

In 2009 I already pubished this request on the petition site at http://www.thepetitionsite.com/1/multiply-tax-on-publicity-2x-3x/

Here just a straight copy for the moment just in case. Unfortunately not much follow up by then, hope to improve that now. Main change of focus: not just 2 or 3 times more VAT on publicity of the companies that are on the stock-exchange, but straight out 100% VAT so the corporations contribute (back) to society just as much as they are eager  to invest in forcing their products, services or brands upon the rest of the world. Additionally this would compensate (very slightly) the enormous amount of money they don't pay, due to semi-legal tax evasion trough  Tax Havens.

Posted By Admin read more

Nature first

May
12

Nature First!
Unavoidably. Nature can exist without man, but man can cannot exist without nature. This is obvious, of course, essentially self-explaining and does not need any further discussion, except for its actual implementation, which is another chapter though.

Posted By Admin read more

What can we do, bottom up

Apr
15

Solutions for world society, 
bottom up - what each of us can do: learn, speak, demonstrate, act

From your home or computer

Posted By Admin read more

Global solutions to the world's major problems

Apr
14

Main world problems

  1. War, terrorism, organized crime
Posted By Admin read more

Protest and Activism

Apr
13

Protests and Activism can be big or small, but they all seek to increase social awareness and put pressure on authorities and/or the people responsible for actions that are highly unethic, generally not at all transparant and frequently with serious consequences regarding human rights or e

Posted By Admin read more

De corrupte Oude Wereld Orde

Mar
14

Elke dag worden meer mensen zich er van bewust dat het huidige maatschappelijke wereldsysteem in essentie corrupt is en hard op weg is naar de totale ondergang. Het wordt gedomineerd door de economie en de financiële manipulaties van een kleine heersende wereldelite (<1%), die enkel handelt uit puur, voornamelijk financieel, eigenbelang, zonder scrupules noch enig respect voor mensenrechten, natuur of milieu (behalve dan wat de druk van de publieke opinie hun onvermijdelijk oplegt).

Posted By Admin read more

Grootschalige Corruptie: oorzaak van alle ellende in de wereld

Mar
14

Grootschalige Corruptie (institutioneel, corporatief, crimineel) is de oorzaak van alle fundamentele problemen en ellende in de wereld: oorlog en terrorisme, georganiseerde misdaad en geweld, wapen-, drugs- en mensenhandel, schending van de mensenrechten, onrecht in het algemeen, uitbuiting van menselijke en natuurlijke middelen, hongersnood, milieuvervuiling, ontbossing, global warming en afbraak van de natuur in het algemeen.

Het overgrote deel van deze Corruptie wordt gevoed door zwart geld uit Belastingparadijzen. Om de grootschalige Corruptie te bestrijden is het dan ook essentieel dit ondoorzichtige, secundaire economische systeem in zijn geheel af te breken, zodat de Financiële Piraten in elk geval niet meer beschikken over die Schateilanden om hun Buit te verstoppen.

Het belangrijkste aandachtsgebied van het Independency Project is daarom ook in eerste instantie het (uit)vinden, verzamelen en delen van alle mogelijke manieren die, direct of indirect, leiden tot de volledige uitroeiing van Bankgeheim en Belastingparadijzen, waarmee een werkelijk democratische samenleving een kans krijgt.

Posted By Admin read more

Bankgeheim leidt tot wereldwijde Corruptie

Mar
13

Volgens een officiële schatting is 25 - 30% van de totale wereldrijkdom verborgen op Belastingparadijzen. Onderzoek van het Tax Justice Netwerk heeft berekend dat zoveel als 20 Biljoen Euros (is Trillion in het engels: 20.000.000.000.000 €) uit de maatschappij weggedraineerd kan zijn en verstopt voor de rest van de wereld ("Wealth doesn't trickle down, it just floods offshore")

Het Bankgeheim, dat toegepast wordt door Zwitserland en andere Belastingparadijzen (Offshore bankieren), maakt ze tot niets anders dan pure Schateilanden, waar de tegenwoordige (financiële) Piraten hun Buit verstoppen. Het bestaan van deze Schateilanden laat grootschalige (institutionele, coorporatieve, criminele) Corruptie toe en stimuleert dit zelfs. Corruptie is de belangrijkste oorzaak, de achterliggende ziekte als je wil, met een verscheidenheid van ernstige effecten, of symptomen, waaronder oorlog, misdaad, schending van de mensenrechten, onrecht in het algemeen en de verwoesting van natuur en onze planeet.

Posted By Admin read more

Pages

Subscribe to Indepency Project RSS