2 - Sociale Bewustwording

Dutch

Europa is geen munt!

Oct
12
Europa is geen munt!

Europe is not a coin. Europe is history, culture, science, philosophy, languages, diversity and heterogeneous peoples. These natural, social values are what characterizes Europe and can bind it. Definitely not a artificial, imposed values like a coin or the economy, banking interest rates, stock quotes or Corporations' need-and-greed for easy & homogeneous mass-markets for manipulation, selling and control. Within this limited, retarded, short-sighted perspective by 'the Markets' the Euro might give te impression to be a failure. However, the only real and valid standard to measure Europe's coin and success should be the easiness for social exchange, that it provides to this vast variety of people and cultures.

Posted By Admin read more

Een ander 'systeem' is noodzakelijk en mogelijk.

Mar
10

Elke dag worden steeds meer mensen er zich van bewust dat het huidige sociale 'systeem' totaal onrechtvaardig, fraudulent en corrupt is. In feite is het niet eens een sociaal systeem maar puur een winst-geobsedeerd, economisch systeem, dat gedomineerd wordt door en functioneert ten behoeve van een kleine elite van 1% bestaande uit banken, beurzen, speculanten en de multinationals die gewoonlijk in de media "de Markten" wordt genoemd, maar waar Financiële Piraten een veel toepasselijkere benaming voor is. Zij werken en leven alleen om hun eigen rijkdom en macht te handhaven en te vergroten op alle, ook fraudulente, manieren die ze voor handen hebben en zonder enige hinder van scrupules, geweten of sociaal gevoel. Het kan ze dan ook niks schelen dat ze maatschappij en planeet op volle snelheid een doodlopende weg in drijven, terwijl ze ondertussen alle rechtvaardigheid of duidelijkheid (transparency) proberen te annuleren voor de resterende 99% van de wereldbevolking.

Gelukkig groeit wereldwijd het sociale, collectieve bewustzijn, dat het noodzakelijk en urgent is iets te doen om te voorkomen dat de Oude Wereld Orde (OWO) ons naar de totale vernieling van maatschappij, natuur en planeet voert. Dit drukt zich uit in het toenemend aantal NGO, stichtingen, protesten, activisme en andere bewegingen, die zich allemaal richten op manieren om het bestaande 'sociale' systeem te compenseren, te verbeteren of gewoon helemaal te veranderen.

Dit collectieve bewustzijn hoeft enkel nog haar kritieke massa te bereiken zodat echte (r)evolutionaire veranderingen plaats kunnen vinden in het op dit moment dominerende, maar in en in verrot, wereldwijd systeem, gebaseerd op het volledig uitbuiten van mens en natuur, tegen absurde winst om de onverzadigbare hebzucht te bevredigen van slechts enkelen.

Posted By Admin read more
Subscribe to RSS - 2 - Sociale Bewustwording