De corrupte Oude Wereld Orde

Elke dag worden meer mensen zich er van bewust dat het huidige maatschappelijke wereldsysteem in essentie corrupt is en hard op weg is naar de totale ondergang. Het wordt gedomineerd door de economie en de financiële manipulaties van een kleine heersende wereldelite (<1%), die enkel handelt uit puur, voornamelijk financieel, eigenbelang, zonder scrupules noch enig respect voor mensenrechten, natuur of milieu (behalve dan wat de druk van de publieke opinie hun onvermijdelijk oplegt).

(Change) TheRules.org

Deze wereldwijde elite bestaat uit slechts een aantal bevoorrechte families, banken, Wall Street (beurzen in het algemeen) en de Grote Industrie, gezamelijk ook bekend als "de Markten", waar we in de afgelopen decennia, individueel en collectief, steeds afhankelijker van geworden zijn zonder daar om gevraagd te hebben. 

 

Doelstelling en prioriteiten

Het Independency Project maakt deel uit van het Human Progress Network dat was gestart om informatie over de ontwikkeling en evolutie van de mensheid op lange termiijn (generaties) en in natuurlijke (als soort), sociale, wetenschappelijk maar ook spirituele zin te verzamelen, te volgen, te bespreken en te delen.

Desalniettemin, de huidige economische en politieke problemen, die in feite volledig irrelevant zijn ten aanzien van de natuurlijke aard van de mens, brengen onze kans op collectieve ontwikkeling, als maatschappij en als soort, in ernstig gevaar door het veroorzaken van oorlog, misdaad, schending van de mensenrechten, klimaatsverandering en de volledige afbraak van milieu en natuur. Dit is heel typerend voor de Oude Wereld Orde, de enige Orde die in feite ooit bestaan heeft sinds de mensheid in maatschappelijk verband begon te leven: een kleine groep van elitaire heersers die domineren over een grote meerderheid en ook de natuur, niet altijd vanwege een grotere wijsheid van deze heersers, en naar alle waarschijnlijheid wel vanwege grotere ambitie, hebzucht en gebrek aan scrupules, met als resultaat een superieur gedrag ten aanzien van de anderen en de natuurlijke leefomgeving.

Een werkelijke collectieve ontwikkeling (Human Progress) van de mensheid kan echter alleen plaatsvinden als de overheersende stimulans zou bestaan uit "delen" in plaats van "concurreren". Voordat we dit pad op kunnen, moeten er echter eerst een hoop vuren geblust worden die de vooruitgang bedreigen, als belangrijkste: het huidige frauduleuze en corrupte globale economische systeem, dat in stand gehouden door de wereldelite (<1%) enkel ten behoeve van zichzelf, uit puur egoïsme en obsessie voor macht en overheersing. 

Met de groeiend macht van de mens over de natuur en de medemens, is deze Oude Wereld Orde volledig doorgedraaid en moet vervangen worden door een systeem dat dichter bij de natuur staat, dichter bij het leven en dichter bij de autenthieke aard van de mens zelf. 

Om dit te bereiken is het nodig om onafhankelijkheid terug te winnen van de OWO mechanismes, die de wereld in een neergaande spiraal hebben gebracht in, met name, twee fundamentele aspecten:

  1. Corruptie van de wereldeconomie, -politiek en -gerechtigheid,
    dat leidt tot oorlogen, georganiseerde misdaad en schending van de mensenrechten;
  2. Afbraak van natuur en milieu die o.a. geleid hebben tot klimaatsverandering en Global Warming.
    Dit is in werkelijkheid een belangrijker probleem dan de corruptie, maar gezien een groot deel van de natuur- en milieuproblemen, niks anders zijn dan "collateral damage" als gevolg van diezelfde corruptie van regeringen en industrie, mag verwacht worden dat het oplossen (verminderen) van corruptie in al zijn verschijningsvormen, vanzelf zal leiden tot een aanzienlijke verbetering in de natuur- en milieuproblematiek.

Verdere Menselijke Vooruitgang kan niet soepel verlopen of zelfs mogelijk zijn zolang zowel geld als het economisch systeem niet drastisch teruggebracht worden tot waar ze voor bedoeld waren; een middel in plaats van een doel.

De eerste fundamentele stap die gezet moet worden om verbetering mogelijk te maken is de volledige afschaffing van het Bankgeheim en de Belastingparadijzen (Schateilanden)!