Een nieuw begrip, nieuwe waarden en nieuwe prioriteiten

 

De "Nieuwe Wereld Orde" en de conspiratieverwarring

Volgens de meeste bronnen zou de term "Nieuwe Wereld Orde" te maken moeten hebben met de vele conspiratietheorieën die rond gaan over een wereldwijde geheime machtselite met de intentie uitendelijk de wereld te overheersen met een authoritaire onderdrukkende wereld regering (wikipedia). Tuurlijk!

Ook al is het zo dat Independency Project zeker gelooft, dat dit soort gedachten en intenties bestaan in de resultaat/geld/winst georiënteerde Oude Wereld Orde* (OWO), vinden we zeker níet dat "het verkrijgen van meer (alle) macht door bestaande elites" op wat voor manier dan ook een "NIEUWE" Wereld Orde zouden betekenen. Het zou alleen maar een volgende stáp betekenen en een verdere bevéstiging van diezelfde achtergebleven OUDE Wereld Orde, die toch al stiekem de wereld beheerste, misschien wel zover terug als de oude Egyptenaren of misschien zelfs eerder. Want de fundamentele karakteristiek van OWO is juist, dat het gebaseerd is op een kleine dominerende elite (maakt verder helemaal niet uit wie, hoe, waar of waarom - de Egyptenaren, Romeinen, Napoleon, Stalin, Mao, Hitler, Bush, de kerk, banken of multinationals) die heerst over een overgrote meerderheid, die in feite voor hen werkt, al dan niet bewust of onbewust als slaven. 

 

Een Nieuwe Wereld Orde 2.0
met een nieuw begrip, nieuwe waarden en nieuwe prioriteiten

Desalnietteming, om een verschil aan te geven met deze wijdverspreide foute defenitie van een "Nieuwe Wereld Orde" (zeg: 1.0), is het misschien zinvol om de term Nieuwe Wereld Orde 2.0 te hanteren in analogie met en ter ondersteuning van de term Democratie 2.0, zoals die wordt gebruikt door sommige politieke partijen en bewegingen om, op een identieke manier, een verschil uit te drukken tussen bestaande termen. Met zekere regelmaat gebruiken deze bewegingen ook termen als Bewustzijn(swording), Wakker worden, Wij zijn één (nogal letterlijke vertalingen uit het Engels...), ook al hebben sommige van deze bewegingen toch ook weer een zekere OWO-religieuze of sekte-achtige inclinatie (de meeste uit Amerika "natuurlijk"). Andere, radicalere, stromingen kiezen juist weer termen als Revolutie of andere protesteerderige of anti-iets termen.

Independency Project gelooft meer in een evolutionaire overgang (maar toch wel snel graag), dan in een drastische omslag, want de geschiedenis heeft heel duidelijk en ontelbare keren aangetoond, dat de meeste Revoluties, uiteindelijk toch weer vervallen in hetzelfde, aloude, OWO mechanisme, maar dan in de handen van "de anderen". Polarisatie is nou eenmaal geen zinvol referentiekader. Maar, we denken zeker wel, dat de mensheid een splitsing aan het naderen is en dat er grofweg twee opties bestaan voor ons allemaal:

 1. We gaan door op het platgelopen pad: 
  de economische, concurrerende maatschappij gebaseerd op kunstmatige "groei", gemeten in puur abstracte waarden zoals geld en winst, en volledige afhankelijk van een altijd maar groeiende individuele en collectieve consumptie, die ons dwingt alle natuurlijke middelen uit te putten en te vernietigen in de naam van de "Vooruitgang", totdat we onze planeet volledig verbruikt hebben ergens tussen nu en de volgende generatie, terwijl tegelijkertijd een arbitrair, maar zeer gereduceerd, groepje mensen een miljoen keer meer "waard" kan zijn (in bezit, inkomen of nog gaver: "assets") dan hele grote groep (volk) andere mensen.


 2. We proberen te veranderen:
  naar een collectieve en collaboratieve maatschappij gebaseerd op "voldoendeheid" (sufficiency), waarin ieder mens ongeveer even veel "waard" is als elk ander mens en er geleefd wordt in harmonie met elkaar en met de natuurlijke omgeving en die het mogelijk maakt om ons te ontwikkelen en misschien zelfs te evolutioneren als geheel, vrij van de restricties of verplichtingen op basis van geslacht, ras, natie, religie of kapitaalkrachtigheid, die ons nog steeds opgelegd worden in de huidige maatschappij.


Crossroads places evolutionary context to today’s escalating social unrest, natural disasters, and economic failures. It illuminates the footsteps of an integrated worldview, penetrating its way through the power of social networks to the forefront of our personal and collective awareness.

 

THRIVE (Thrive Movement) is an unconventional documentary that lifts the veil on what's REALLY going on in our world by following the money upstream -- uncovering the global consolidation of power in nearly every aspect of our lives. Weaving together breakthroughs in science, consciousness and activism, THRIVE offers real solutions, empowering us with unprecedented and bold strategies for reclaiming our lives and our future.  (see on Vimeo)

 

The Zeitgeist Movement recognizes that issues such as poverty, corruption, collapse, homelessness, war, starvation and the like appear to be "Symptoms" born out of an outdated social structure. While intermediate Reform steps and temporal Community Support are of interest to The Movement, the defining goal here is the installation of a new socioeconomic model based upon technically responsible Resource Management, Allocation and Distribution through what would be considered The Scientific Method of reasoning problems and finding optimized solutions.

 

 

What the Bleep Do We Know!? is a 2004 film that combines documentary-style interviews, computer-animated graphics, and a narrative that posits a spiritual connection between quantum physics and consciousness.

 

List of links to sites/groups/movements with an alternative society/world vision:

 1. Movimiento 5 Stelle - Italy
 2. Democracia Real Ya, 12M/15M - Spain
  We are all concerned and angry about the political, economic, and social outlook which we see around us: corruption among politicians, businessmen, bankers, leaving us helpless, without a voice.
 3. European Alternatives - Europe
  We believe that today the challenges of democratic participation, social equality, and cultural innovation cannot be effectively understood and addressed at the nation state level.
 4. Collective Evolution - US/International
  Facebook: CE is a community geared towards thinking about the big questions in life and how we can make BIG change on our planet. Action is everything, both inside and out.
 5. Anonymous - US/International
 6. Occupy (Wall Street/Together) - US/International
  The #occupy movement is driven by individuals like you coming together to create real change from the bottom up.
  Occupy network
 7. Shift Movement
  It’s truly time for humanity to move beyond a world of separate little egos fighting for their slice of the pie to a world based on our deep interconnection, and infused with grace, magic, and beauty. The way we see it, all of today’s change movements (sustainability, peace, human potential, conscious capitalism, social justice, holistic health, etc.) are part of one singular upgrade to the operating system that runs our minds, hearts, and culture. It’s time for a new global OS, and we’re all here to install the Code. We just help make the teamwork more explicit and the co-creativity more artful.

 

 

* hierbij beschouwen we de door (met name amerikaanse) autoriteiten onverklaarde zaken zoals het meer dan surrealistisch instorten van de twin towers, de duidelijk onechte en onnodige "crisis" of dat er zoiets als Schateilanden bestaan, als voldoende bevestiging voor conspiratie-achtige intenties. En dan natuurlijk ook gewoon het feit dat een gewezen Amerikaanse president (wiens vader wapens aan Hitler verkocht) het ook letterlijk zo uitgedrukt heeft in een speech en als excuus voor een illegale oorlog is gebruikt.