1 - De Oude Wereld Orde

Oude Wereld Orde - OWO

Dutch

Het is Productionisme NIET 'Consumisme'

Feb
04

 

Er is één fundamentele oplichterij die rechtgezet dient te worden, voor eens en altijd.

De moderne maatschappij leidt NIET aan "Consumisme", het leidt aan "Productionisme".

De "Consumptiemaatschappij" is de verwarrende term die zij gebruiken om ons te laten denken dat het de mensen zijn, die die BEHOEFTE of NOODZAAK voelen om te consumeren en dat, om die reden, de Industrie de "moeite" doet om te produceren en te innoveren.
Dit is volledig misleidend! In werkelijkheid, is het precies andersom. Of zou jij ooit een Cola willen als ze niet zo overdreven veel reclame zouden maken? Zijn zij het niet, die zo nodig 'markten' in andere landen en continenten willen openen?

Posted By Admin read more

De corrupte Oude Wereld Orde

Mar
14

Elke dag worden meer mensen zich er van bewust dat het huidige maatschappelijke wereldsysteem in essentie corrupt is en hard op weg is naar de totale ondergang. Het wordt gedomineerd door de economie en de financiële manipulaties van een kleine heersende wereldelite (<1%), die enkel handelt uit puur, voornamelijk financieel, eigenbelang, zonder scrupules noch enig respect voor mensenrechten, natuur of milieu (behalve dan wat de druk van de publieke opinie hun onvermijdelijk oplegt).

Posted By Admin read more

Grootschalige Corruptie: oorzaak van alle ellende in de wereld

Mar
14

Grootschalige Corruptie (institutioneel, corporatief, crimineel) is de oorzaak van alle fundamentele problemen en ellende in de wereld: oorlog en terrorisme, georganiseerde misdaad en geweld, wapen-, drugs- en mensenhandel, schending van de mensenrechten, onrecht in het algemeen, uitbuiting van menselijke en natuurlijke middelen, hongersnood, milieuvervuiling, ontbossing, global warming en afbraak van de natuur in het algemeen.

Het overgrote deel van deze Corruptie wordt gevoed door zwart geld uit Belastingparadijzen. Om de grootschalige Corruptie te bestrijden is het dan ook essentieel dit ondoorzichtige, secundaire economische systeem in zijn geheel af te breken, zodat de Financiële Piraten in elk geval niet meer beschikken over die Schateilanden om hun Buit te verstoppen.

Het belangrijkste aandachtsgebied van het Independency Project is daarom ook in eerste instantie het (uit)vinden, verzamelen en delen van alle mogelijke manieren die, direct of indirect, leiden tot de volledige uitroeiing van Bankgeheim en Belastingparadijzen, waarmee een werkelijk democratische samenleving een kans krijgt.

Posted By Admin read more

Bankgeheim leidt tot wereldwijde Corruptie

Mar
13

Volgens een officiële schatting is 25 - 30% van de totale wereldrijkdom verborgen op Belastingparadijzen. Onderzoek van het Tax Justice Netwerk heeft berekend dat zoveel als 20 Biljoen Euros (is Trillion in het engels: 20.000.000.000.000 €) uit de maatschappij weggedraineerd kan zijn en verstopt voor de rest van de wereld ("Wealth doesn't trickle down, it just floods offshore")

Het Bankgeheim, dat toegepast wordt door Zwitserland en andere Belastingparadijzen (Offshore bankieren), maakt ze tot niets anders dan pure Schateilanden, waar de tegenwoordige (financiële) Piraten hun Buit verstoppen. Het bestaan van deze Schateilanden laat grootschalige (institutionele, coorporatieve, criminele) Corruptie toe en stimuleert dit zelfs. Corruptie is de belangrijkste oorzaak, de achterliggende ziekte als je wil, met een verscheidenheid van ernstige effecten, of symptomen, waaronder oorlog, misdaad, schending van de mensenrechten, onrecht in het algemeen en de verwoesting van natuur en onze planeet.

Posted By Admin read more
Posted By Admin read more

De moderne Industrie is zelf-vernietigende 'vooruitgang'.

Mar
12

De moderne 'vooruitgang' zoals teweeggebracht door de winst-geobsedeerde multinationals en de Grote Industrie, met hun onverzadigbare behoefte om altijd maar meer te produceren en te verkopen, heeft de wereldmaatschappij niet alleen geleid tot:

corruptie, oorlog, misdaad, schenden van de mensenrechten, armoede, hongersnood, epidemiën, slavernij, kinderarbeid, milieuvervuiling, ontbossing, uitsterven van diersoorten, afbraak van de natuur en global warming;

maar ook tot:

bezit en consumptie geobsedeerde personen, en een moreel gedegenereerde maatschappij.

Dit laatste wordt heel goed weergegeven in de Spaanse documentaire: Consume hasta Morir (Consumeer tot aan je dood)

De Grote Industrie heeft tegenwoordig de dominante rol in de wereld. Gesteund en gestimuleerd door Belastingparadijzen, Banken en Beurzen oefenen ze, enerzijds, druk uit op regeringen en manipuleren ze, anderzijds, de gewone burger. Dankzij deze tang bepalen de grote multinationals hoe de wereld werkt.

Posted By Admin read more
Subscribe to RSS - 1 - De Oude Wereld Orde