Een ander 'systeem' is noodzakelijk en mogelijk.

Elke dag worden steeds meer mensen er zich van bewust dat het huidige sociale 'systeem' totaal onrechtvaardig, fraudulent en corrupt is. In feite is het niet eens een sociaal systeem maar puur een winst-geobsedeerd, economisch systeem, dat gedomineerd wordt door en functioneert ten behoeve van een kleine elite van 1% bestaande uit banken, beurzen, speculanten en de multinationals die gewoonlijk in de media "de Markten" wordt genoemd, maar waar Financiële Piraten een veel toepasselijkere benaming voor is. Zij werken en leven alleen om hun eigen rijkdom en macht te handhaven en te vergroten op alle, ook fraudulente, manieren die ze voor handen hebben en zonder enige hinder van scrupules, geweten of sociaal gevoel. Het kan ze dan ook niks schelen dat ze maatschappij en planeet op volle snelheid een doodlopende weg in drijven, terwijl ze ondertussen alle rechtvaardigheid of duidelijkheid (transparency) proberen te annuleren voor de resterende 99% van de wereldbevolking.

Gelukkig groeit wereldwijd het sociale, collectieve bewustzijn, dat het noodzakelijk en urgent is iets te doen om te voorkomen dat de Oude Wereld Orde (OWO) ons naar de totale vernieling van maatschappij, natuur en planeet voert. Dit drukt zich uit in het toenemend aantal NGO, stichtingen, protesten, activisme en andere bewegingen, die zich allemaal richten op manieren om het bestaande 'sociale' systeem te compenseren, te verbeteren of gewoon helemaal te veranderen.

Dit collectieve bewustzijn hoeft enkel nog haar kritieke massa te bereiken zodat echte (r)evolutionaire veranderingen plaats kunnen vinden in het op dit moment dominerende, maar in en in verrot, wereldwijd systeem, gebaseerd op het volledig uitbuiten van mens en natuur, tegen absurde winst om de onverzadigbare hebzucht te bevredigen van slechts enkelen.

Deze sectie is bedoeld om de, vaak versnipperde, ideeën en initiatieven bij elkaar te brengen, voor de noodzakelijke verspreiding ervan en hopelijk leidend tot een betere cohesie en eenheid.

Voor het geheel van de bewegingen, is het werkelijk slechts een kwestie van de kritische massa te bereiken (wat niet noodzakelijkerwijze een "meerderheid" betekent) en de krachten weten te bundelen om zich gemeenschappelijk en heel specifiek te richten tegen die corrupte mechanismes, die het meest de criminaliteit en het onrecht stimuleren. Tegelijkertijd moeten positieve, constructieve initiatieven bevorderd worden.

Voor Independency Project zijn de prioriteiten vrij duidelijk:

  1. Natuur eerst!
  2. Volledige ontmanteling en afschaffing van belastingparadijzen (bankgeheim, offshore "banking").
  3. 100% BTW op TV reclame.
  4. Van Corporaties naar Coöperaties.
  5. Invoering maximum loon.
  6. Gebruik van Hennep als milieuvriendelijk alternatief materiaal op vele gebieden.
  7. Opvoeding en scholing gericht op samenwerking, niet op winstbejag (het bedrijfsleven).

Onder Oplossingen voor de ernstigste wereldproblemen wordt elk van de punten kort besproken, eventueel uitgebreid op een onafhankelijke pagina die gelinkt wordt vanaf de titel.

 

Petition sites

 

Lijst van activistme lijsten (Wikipedia)

Lijst van activistms (Wikipedia).

 

 

Related links (accumulating for later organization)