Afschaffing BANKGEHEIM (AB$!) dé bron van corruptie op wereldschaal

 

Bankgeheim & Belastingparadijzen handhaven en stimuleren de corruptie en alle andere misdaad op wereldschaal, de uiteindelijke oorzaak van alle fundamentele wereldproblemen. 

Alle sociale bewegingen zouden hun kracht moeten bundelen tegen deze gemeenschappelijke vijand en het uitroeien van het bankgeheim  als fundamentele eis moeten stellen in hun acties en statuten.

<--break->Dit is een open voorstel gericht aan:

 • Niet-gouvernementele organisaties en stichtingen
  WWF, Greenpeace, HRW, Amnisty International, Docters without Frontiers...
 • Protesten, stakingen en demonstraties in de hele wereld
  Spanish/Arab/European Spring, STOPdesahucios, PAH...
 • Activisme in het algemeen 
  Anonymous, Occupy, Attac...
 • Politieke partijen en sociale bewegingen
  Green parties, DRY & 15M (Spain), Movimento Cinque Stelle (Italy), Pirate Parties all over Europe, Iceland as a whole...
 • Pers en publieke opinie
  Krant, radio, tv, social networks, petitions sites, AVAAZ, change.org, sumofus...

Dit betekent absoluut niet, dat deze organisaties hun eigen specifieke eisen opzij hoeven te zetten, alswel dat ze simpelweg het uitroeien van belastingparadijzen (schateilanden) als aanvullende eis opnemen, maar wel allemaal en altijd! Want het bestaan van deze Schateilanden handhaaft en stimuleert de Corruptie op grote schaal (regeringen, bedrijven, misdaad) en dat is, uiteindelijk, de essentiële achterliggende oorzaak van alles wat leidt tot de ernstige problemen, die de sociale bewegingen willen bestrijden, samen te vatten in: schending van mensenrechten, verwoesting van de natuur en ook de zogenaamde huidige (of vorige) wereld "crisis".

De Belastingparadijzen zijn niet anders dan het startpunt van een lange corrupte, onrechtvaardige en destructieve keten. Ook wel te zien als een vloeibaar gif, dat vanaf de top van de hierarchische pyramide naar beneden sijpelt door alle lagen van de maatschappij. Het is dan ook in het gemeenschappelijk belang van alle sociale bewegingen en de wereldmaatschappij in haar geheel, dat de eis, deze Schateilanden te ontmantelen en daarmee de Corruptie drastisch te verminderen, uitgroeit tot een non-stop collectieve roep, waarmee een onaflatende druk op de internationale elite en autoriteiten gezet wordt, terwijl tegelijkertijd het publiek bewustzijn van dit meest fundamentele en prioritaire wereldprobleem doet groeien. 

 

Belastingontwijking kost overheden jaarlijks minimaal 100 miljard dollar (NRC)
En dit zijn alleen maar belastingcenten, het zwarte geld uit de corrupte en criminele wereld is naar alle waarschijnlijkheid enkele ordes groter; met name het zwarte geld voor wapens en drugshandel, de belangrijkste redenen voor oorlog en criminaliteit in de wereld, met onder andere veel zwart geld om politici om te kopen en dus ook de democratie volledig te ondermijnen.

 

Volle steun, juist NU!

Oorspronkelijk was het idee, dat de Europese Lente 2013 een uitgelezen begin zou kunnen zijn om deze universele eis te bundelen, die voortgezet zou kunnen worden tijdens de Global March for Peace & Unity in September.

Maar de recente golf in Europa voor een hernieuwde strijd tegen de Belastingparadijzen, na de val van Cyprus, het initiatief van Frankrijks president Francois Hollande dat nu versterkt is met het akkoord tussen Europa's grootste landen, vraagt erom deze eis juist zo snel mogelijk te ondersteunen. Elke extra aansporing kan helpen het proces in Europa te versnellen en het initiatief over de wereld te verspreiden, vooral na de recente uitbraak van OFFSHORE LEAKS!

Offshore Leaks
Gelekt bestand toont zwart-geldstromen naar belastingparadijzen

 

OFFSHORE LEAKS: Hernieuwde impuls, top-down

De hernieuwde impuls van regeringen en authoriteiten, om van bovenaf, top-down, een einde te maken aan de Schateilanden heeft een duidelijk begin op 3 april 2013 (mogelijk een historische dag) dankzij "OffshoreLeaks": het uitlekken van miljoenen files (anoniem aangeboden, op een harddisk) die de geheimen van het "Offshore bankieren" (in gewone taal: zwart geld op gigantische schaal) bloot hebben gelegd, met vele namen en gegevens van de betrokken personen, bedrijven en de zogenaamde "respectabele" commerciële banken, waaronder ING en ABN Amro. Dit heeft er al toe geleid dat een aantal hooggeplaatste internationale figuren hebben moeten aftreden.

 

Kracht bij zetten, bottom-up!

Zelfs al is dit hernieuwde initiatief vanuit de politieke top bemoedigend, de geschiedenis laat zien dat vergelijkbare initiatieven uiteindelijk niet echt een grote impact hadden. Dit kunnen we heden ten dage gewoon zien aan het feit dat er meer Belastingparadijzen zijn dan ooit, met meer kapitaal verborgen op deze Schateilanden dan ooit en dus, gevolgtrekkend, naar alle waarschijnlijkheid ook meer grootschalige corruptie dan ooit.

Derhalve kunnen wij als gemiddelde burger/kleine organisatie niet domweg in onze stoel blijven zitten en wachten tot onze autoriteiten het wel 'even' oplossen, integendeel! Nu is juist het moment om dit initiatief ook kracht bij te zetten vanuit de onderlaag, bottom-up! Vandaar ook het bovenstaande voorstel aan alle sociale organisaties en bewegingen. Hiermee zullen de autoriteiten, die eindelijk weer eens iets echt wezenlijks willen aanpakken sinds de 2e wereldoorlog (in elk geval hier in west-Europa), zich gesteund voelen en gestimuleerd blijven (hopelijk). Tegelijkertijd groeit daarmee het algemeen bewustzijn, dat het ondertussen inderdaad echt tijd is om dit grootste obstakel voor een werkelijke en gezonde ontwikkeling van de mensheid als geheel, definitief uit de weg te ruimen.

 

Geen makkelijke taak, maar haalbaar!

Natuurlijk is het geen makkelijke taak om een einde te maken aan het bestaan van het Bankgeheim & Belastingparadijzen, want het betreft de machtigste organen van de wereldmaatschappij. Maar het is in toenemende mate een algemeen 'erkend' probleem en er kan veel concreter op gericht worden dan op de Corruptie op grote schaal die daardoor mogelijk gemaakt en zelfs gestimuleerd wordt. Bovendien zijn er al vele specifieke voorvechters van. De kranten maken ook vaak genoeg melding van de (meestal slappe) pogingen van de regeringen om een eind te maken aan de Schateilanden, die vervolgens door de machtige lobbies van banken en multinationals meestal op niets uitlopen. Dit wijst er echter op dat het in feite alleen maar een kwestie is van het creëren van voldoende sociaal bewustzijn (kritische massa) en (tegen)druk, zodat het deze keer werkelijk wél tot uitvoering komt.

 

Zwitserland

Waarschijnlijk kan/moet er heel specifiek gesteld worden dat de Belastingparadijzen niet werkelijk volledig uitgeroeid zijn totdat elk land, maar met name Zwitserland, de moeder van alle Schateilanden, definitief hun Bankgeheim afzweren. De enige minieme schijn van bestaansrecht die Schateilanden bezitten, blijft in feite alleen maar overeind, omdat de Zwitserse bank deel uit maakt van dit deplorabele collectief en op misterieuze wijze een zogenaamd serieus, professioneel, stabiel en "betrouwbaar" image aan het geheel geeft (in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Cayman Islands of Panama) en waarmee het geheel voor acceptabel door schijnt te gaan. In feite zou het voldoende zijn om de Zwitserse bevolking te laten inzien (en uit te laten te spreken) dat het bestaan van hun bankgeheim destructief is voor de rest van de wereld, zelfs al is het heel lucratief voor de Zwitsers zelf. Er mag toch wel van uitgegaan worden dat ook in Zwitserland een significant deel van de bevolking voldoende mate van sociaal gevoel, rechtvaardigheid en ethiek heeft om voorkeur te hebben voor een wereld die in harmonie leeft boven het eigenbelang en hebzucht?

 

Nederland, Engeland (UK)

Onvermijdelijk zal natuurlijk ook Nederland af moeten zien van haar zeer grote, zo niet grootste, wereldrol als Schateiland voor buitenlandse multinationals - Nederland belastingparadijs

Ook Engeland doet overigens heel hypocriet mee om zwart geld zoveel mogelijk onder haar hoede te houden met de speciale regulering voor de "City of London" of haar vele verschillende dependencies zowel binnen als buiten Europa die direct als echte belastingparadijzen te bestempelen zijn, met vage, duistere reguleringen die niet alleen belastingontwijking accepteren en stimuleren, maar ook criminele buit: Jersey, Guernsey, Isle of Man, Gibraltar, Cayman Islands, Virgin Islands, de Cook eilanden of zelfs Nieuw Zeeland.

De Tax Free Tour - een documentaire van VPRO's Tegenlicht

 

Geduld en standvastigheid

Dat het duidelijk moge zijn dat deze benadering veel geduld en standvastigheid nodig zal hebben, maar dat er ondertussen ook gewerkt kan worden aan bottom-up "erosie" van de hele pyramide, wat inhoudt zoveel mogelijk trachten de impact, invloed en inkomsten van multinationals te verminderen, door op grote schaal meer lokaal te kopen/consumeren/produceren, alle voorverpakte troep te vermijden. Minder te kopen, meer zelf te maken of te repareren en ernaar te zoeken zoveel mogelijk commerciële activiteit onder te brengen of te verschuiven naar coöperaties ipv wints-geörienteerde business. Zoals onder andere een bank die men op coöperatieve basis willen opzetten. Dit soort initiatieven dienen gestimuleerd en bij elkaar gebracht worden. 

 

Reeds bestaande organisaties tegen belastingparadijzen

 

Gerelateerde links NL

 

Internationaal